ป้ายกำกับ: เตือนภันใกล้ตัว

ดื่มน้ำไม่สะอาดมีผลต่อสุขภาพ!!

ดื่มน้ำไม่สะอาดมีผลต่อสุขภาพ!!

การดื่มน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญ น้ำที่เราดื่มเรามั่นใจหรือไม่ว่าสะอาดปลอดภัย ถ้าเราดื่มน้ำที่ไม่สะอาดและมองข้ามไปว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แค่นิดเดียวคงไม่เป็นไร ดื่มน้ำไม่สะอาดทีละนิดก็ไปสะสมในร่างกายทีละน้อยจนเกิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้เราป่วยได้ง่ายๆ จากการดื่มน้ำไม่สะอาด …

อยากห่อของกันความชื้นจากอะไรดี?

อยากห่อของกันความชื้นจากอะไรดี?

การที่เราจะเก็บของบางอย่างให้ทะนุทถนอมเป็นอย่างดีนั้นเราต้องหาวัสดุที่จะห่อของจากฝุ่น ความชื้น สิ่งสกปรกต่างๆ ส่วนมากแล้วเรามักจะนำ พลาสติกใส มาใช้ในการห่อของ เป็นพลาสติกใสที่มีความหนาบางแตกต่างกันไปตามการใช้งาน อยู่ที่เราเลือก

การหาซื้อพลาสติกใสก็ไม่ยาก …