วัน: 28 มิถุนายน 2019

การเขียนขอบปากเข้มทำให้ดูแก่!!

การเขียนขอบปากเข้มทำให้ดูแก่!!

การที่ผู้หยิงนั้นแต่งหน้าทาลิปสติกเป็นเรื่องที่ธรรมดา และชอบแต่งหน้าจัดให้ใบหน้าดูเข้มไว้ก่อน โดยการชอบเขียนขอบปากเข้มจนเกินไป ซึ่งการเขียนขอบปากเข้มนั้นก็มีโทษส่งผลต่อบุคลิกของเราได้ จากที่เราดูเด็กๆ แล้วเขียนขอบปากสีเข้มเกินไปจะทำให้เราดูแก่ลงไปมาก ซึ่งเราไม่ควรเขียนขอบปากเข้มจนเกินไป…